Odpovědi

Technická komise řeší pouze dotazy, na které nelze najít odpověď v předpisech. Zásadním předpokladem tedy je samostudium řešené problematiky v příslušném předpisu. Níže zveřejněné Odpovědi jsou poplatné době platnosti příslušných předpisů.

Dokumenty