Komise kartingu

Komise kartingu
Adresa Autoklub České republiky
Komise kartingu 
Opletalova 1337/29, 11000 Praha 1
Telefon 222 898 177
Personální obsazení Mgr. Tomáš Kunc, generální sekretář

Luděk Kopecký, sportovní manager
Bankovní spojení 107-8770960207 / 0100
variabilní symbol 481