Proč se stát trenérem?

Trenér motocyklového a automobilového sportu je tělovýchovný pedagog. Je odborně připraven vést své svěřence k dosahování individuálně optimální výkonnosti v daném věkovém období s cílem dosáhnout nejvyšších výkonů v dospělém věku. V průběhu svého pedagogického působení uplatňuje obecné pedagogické a psychologické zásady ve spojení s principy sportovního tréninku.

Výkonnostní vývoj svých svěřenců plánuje a realizuje v těsném spojení s jejich duševním a tělesným vývojem tak, aby jejich sportovní činnost přispívala k jejich dlouhodobě dobrému zdravotnímu stavu. Svým trenérským působením se snaží vytvořit u svěřenců trvalý a systematický zájem o sportovní činnost. Dbá na prožitek sportu, vychovává k hodnotám fair play, respektuje zásady všestranného rozvoje svěřenců a snaží se aplikovat multidisciplinární přístup. Aktivně a tvořivě se podílí na rozvoji sportu ve svém okolí a obohacuje svoji trenérskou praxi o nové poznatky. Absolvuje doškolovací semináře v minimálním předepsaném rozsahu dle typu licence.