Členství týmové

Pro osoby, které jsou držiteli příslušných licencí, které jim Autoklub ČR vydává v rámci výkonu sportovních autorit.

  • probíhá v rámci licenčního řízení
  • člen nemá právo volit a být volen do orgánů Autoklubu ČR a klubů Autoklubu ČR a hlasovat či jiným způsobem upraveným Stanovami Autoklubu ČR rozhodovat o činnosti Autoklub ČR a klubů Autoklubu ČR