Disciplinární komise

Předseda bude upřesněno
Členové Jmenováni předsedou dle povahy přestupku.