Licence B

Trenér II. třídy 

Licence B je druhým nejvyšším stupněm trenérské kvalifikace. Opravňuje jeho držitele k výkonu funkce profesionálního trenéra v ČR. Na základě absolvování akreditovaného vzdělávacího programu lze požádat o vydání živnostenského oprávnění, resp. založení živnosti. Absolventi se mohou uplatnit např. jako vedoucí trenéři krajských středisek nebo jako asistenti trenéra seniorské reprezentace.

Podmínky:

 • vlastnictví Licence C, věk minimálně 18 let
 • minimálně 1 rok trenérské praxe na úrovni trenéra Licence C
 • úplné středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou nebo absolvování rekvalifikačního kurzu nahrazujícího maturitní zkoušku u právního subjektu, který má příslušnou akreditaci MŠMT
 • zaplacení stanoveného poplatku dle požadavků organizátora školení
 • aktivní trenérská činnost v oblasti práce s mládeží

Zisk licence B a její udržitelnost:

 • absolvování příslušného školení s kladným závěrečným hodnocením, vypracování a obhajoba závěrečné práce
 • školení probíhá formou pěti třídenních konzultací v rozsahu 150 hodin (pro uchazeče bez maturity + 50 hodin přípravný kurz)
 • obsah teoretické výuky zajištuje VŠTVS Palestra v Praze. Obsah praktické výuky zajišťuje AČR
 • platnost licence je 4 roky (vždy do 31. 12. roku, v němž uplynou 4 roky od data jejího udělení)
 • pro prodloužení platnosti licence o další 4 roky je nutné absolvovat doškolovací semináře v celkové hodnotě 16 bodů (min. 1x jednodenní doškolovací seminář)
 • vydání a prodloužení licence přes Informační systém AČR (https://is.autoklub.cz) je zdarma
 • AČR může udělit licenci B také na základě žádosti absolventa vysoké sportovní školy
 • pro více informací nás kontaktujte na trenerskaskola@autoklub.cz