Bezpečně na dovolenou s domácím mazlíčkem

Fyzikální zákony

Během přepravy, ať už při brzdění, průjezdem zatáčkou, ale i při rozjezdu, působí na předměty ve vozidle síly, které ho mají tendenci posunout. Předměty je třeba zajistit pro normální provozní podmínky, ve kterých se rozhodně nelze setkat s plynulou jízdou a konstantní rychlostí na dálnici. Řidič provádí celou řadu úhybných manévrů, jako běžné či náhlé brzdění, zatáčení a vyhýbání. Bohužel v důsledku špatného zajištění předmětů včetně zvířat může být ohroženo zdraví a život kompletní osádky vozidla.

„Opustí-li vozidlo vozovku kvůli nesprávné nebo zpožděné reakci, je zpomalení vozidla limitováno třením o povrch terénu, které běžně nepřekračuje hodnotu 0,8, což je zároveň 0,8 násobek gravitačního zrychlení, které působí na věci ve vozidle a jeho osádku. V tomto případě pokud dojde i k převrácení a nedojde k nárazu na pevnou překážku, je možné přežít bez vážnějšího zranění. Samozřejmě ale záleží na okolnostech a do jisté míry i štěstí. Pokud ovšem vozidlo narazí na pevnou překážku, tak se dráha pro zastavení omezuje pouze na deformační zónu vozidla. Z tohoto důvodu se zvětšují síly zastavující pohyb vozidla až o několik řádů.  Narazí-li vozidlo na pevnou překážku při rychlosti 50 km/h s příslušnou deformační zónou pro pohlcení energie nárazu, jedná se cca o 25-30 násobek gravitačního zrychlení (25-30 G). V tomto případě nezajištěné předměty nebo zvířata ve vozidle výrazně ohrožují osádku vozidla, protože zjednodušeně řečeno kilový předmět díky tomuto přetížení bude najednou vážit 25 až 30 kilogramů,“ uvedl Libor Budina z Autoklubu ČR

Předpisy upravující bezpečnou přepravu zvířat

Zákon o silničním provozu v ČR uvádí, že řidič musí zajistit bezpečnost přepravované osoby nebo zvířete a bezpečnou přepravu nákladu. Dále pak zabezpečit přepravované zvíře tak, aby neohrozilo řidiče a přepravované osoby. Za toto nedodržení hrozí pokuta až 2000 Kč.

Podobné všeobecné formulace se vyskytují i v jiných státech Evropy a nenařizují konkrétní podmínky přepravy psů. „Vždy jde o bezpečnost posádky vozidla a při silničních kontrolách tamní policisté posuzují, zda jsou mazlíčci nějakým způsobem zajištěni – přepravní box nebo například za použití homologovaného postroje s uchycením do pásu. Při použití přepravního boxu je nevhodné umístění volně na sedačku, protože by se jednalo o volně ložený náklad, který by byl nebezpečný. Přepravní box je vhodné umístit do kufru a uchytit například popruhy,“ doplnil Roman Budský z Platformy VIZE 0.

Na tuto problematiku se hodně zaměřují kontrolní orgány v Rakousku a za nezajištěného domácího mazlíčka může hrozit pokuta až 2 000 EUR.

Roman Budský k bezproblémovému průběhu jízdy dále radí: „Doporučuje se mít s sebou zvířecí pas, který vystaví veterinář. Psi, kteří mají delší srst, po dvou, třech hodinách nepřetržité jízdy jsou na hranici kolapsu. Takže zastavit, vyvenčit, dostatek vody, případně trochu žrádla, aby se zvíře uklidnilo a bylo schopné další dvě hodinky vydržet.“

Další užitečné informace lze získat na stránkách Státní veterinární správy.

Bližší informace podají:

Roman Budský
Platforma VIZE 0
tel.: 776 195 576
e-mail: budsky.roman@volny.cz

Libor Budina
Autoklub České republiky
tel.: 727 901 494
e-mail: budina@autoklub.cz