Asociace zdravotně postižených motoristů AČR

Asociace zdravotně postižených motoristů AČR (dále jen „Asociace zdravotně postižených“) je dle Stanov Autoklubu ČR zájmovým svazem a pobočným spolkem Autoklubu ČR. Asociace zdravotně postižených metodicky řídí a organizuje činnost členů a klubů Autoklubu ČR v oblasti zdravotně postižených motoristů v rámci Autoklubu ČR.Účelem Asociace zdravotně postižených je uspokojování a ochrana společných zájmů zdravotně postižených motoristů. Předmětem a cílem činnosti Asociace zdravotně postižených je zejména zvyšování bezpečnosti silničního provozu zdravotně postižených motoristů, organizování a pořádání akcí a kurzů pro zdravotně postižené motoristy, organizování a pořádání akcí a srazů v oblasti motoristického sportu a akcí s tím souvisejících a veřejně prospěšná činnosti v této oblasti.

Orgány asociace jsou výkonný výbor a předseda.

Výkonný výbor Asociace zdravotně postižených motoristů AČR

Výkonný výbor
Předseda Pavel Vindyš
Místopředseda Gabriela Knapová
Členové Miroslav Čiháček
Pavel Misík
Jarmila Onderková

 

Dokumenty

Novinky

Autoklub ČR
Kurz zdokonalovacího výcviku pro zdravotně postižené motoristy
04.11.2014 | 15:24

Letošní kurz pro zdravotně postižené motoristy uskutečnil Autoklub ČR dne 3. listopadu v Centru pro zdokonalovací výcvik řidičů ve…

Zobrazit více