PRO KARAVANISTY – JAKÝ ŘIDIČÁK NA PŘÍPOJNÁ VOZIDLA?

Na základě mnoha dotazů a nejasností Autoklub ČR s Platformou VIZE 0 přináší komplexní informaci k rozsahu řidičských oprávnění skupiny B podle zákona o provozu na pozemních komunikacích týkajících se problematiky obytných, případně i dalších přípojných druhů vozidel.

Do skupiny B jsou zařazena motorová vozidla (s výjimkou vozidel skupin AM, A1, A2, A a B1), jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3.500 kg, určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče. K těmto motorovým vozidlům smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti:

a) nepřevyšující 750 kg,
b) převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3.500 kg, nebo
c) převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3.500 kg, ale nepřevyšuje 4.250 kg, jedná-li se o řidičské oprávnění v rozšířeném rozsahu.

Oprávnění k řízení jízdních souprav s řidičským oprávněním pro skupinu B zahrnuje v zásadě dvě možné alternativy, které se liší podle toho, zda jde o řidičské oprávnění samo o sobě, tedy ve standardním rozsahu, anebo o řidičské oprávnění v tzv. rozšířeném rozsahu, jež se uděluje na základě doplňovací zkoušky podle § 45b odst. 3 zákona č. 247/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Toto rozšíření řidičského oprávnění se do řidičského průkazu vyznačí unijním harmonizovaným kódem 96.

Ve standardním rozsahu lze s řidičským oprávněním řídit jízdní soupravu s přípojným vozidlem, jehož největší povolená hmotnost nepřevyšuje 750 kg. Největší povolená hmotnost celé jízdní soupravy v takovém případě může překročit 3.500 kg.

Dále umožňuje standardní rozsah řidičského oprávnění pro skupinu B jeho držiteli řídit jízdní soupravy s přípojným vozidlem o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, avšak v takovém případě naopak největší povolená hmotnost jízdní soupravy jako celku nesmí přesáhnout 3.500 kg (za dodržení podmínky, že největší technicky přípustná hmotnost přípojného vozidla nepřekročí provozní hmotnost tažného vozidla).

Pokud by s přípojným vozidlem vážícím více než 750 kg měla hmotnost jízdní soupravy překročit 3.500 kg, je nutné řidičské oprávnění pro skupinu B v rozšířeném rozsahu, tedy s vyznačeným harmonizačním kódem 96. Jestliže však největší povolená hmotnost jízdní soupravy překročí 4.250 kg, je již nezbytné řidičské oprávnění pro skupinu B+E.

Výše uvedené platí pro celou Evropskou unii. Vše ilustruje obrázek k zobrazení zde

V sekci Dopravní předpisy a doporučení ve vybraných zemí, naleznete povolené rychlosti pro kategorie:

  • vozidlo + přívěs do 3,5 t
  • vozidlo + přívěs nad 3,5 t
  • obytný automobil do 3,5 t
  • obytný automobil nad 3,5 t

Dále je možné v této sekci nalézt informace o dálničních poplatcích.

Bližší informace podají:

Roman Budský
Platforma VIZE 0
tel.: 776 195 576
e-mail: budsky.roman@volny.cz

Libor Budina
Autoklub České republiky
tel.: 727 901 494
e-mail: budina@autoklub.cz