Nizozemsko

Aktuální dopravní situace

mapa aktuální dopravní situace

Rychlostní limity

Všeobecně

Vozidlo v obci (km/h) mimo obec (km/h) rychlostní silnice (km/h) dálnice (km/h)
Motocykly 50 km/h 80km/h 120 km/h 130 km/h
Osobní a nákladní vozidla 50 km/h 80km/h 120 km/h 130 km/h
Vozidla o hmotnosti do 3,5 t
Těžká nákladní vozidla 50 km/h 80 km/h 80 km/h 90 km/h
Vozidla o hmotnosti nad 3,5 t
Autobusy 50 km/h 80 km/h 80 km/h 100 km/h

Přívěsy a obytné automobily

Vozidlo Obec (km/h) Ostatní silnice (km/h) Dálnice (km/h)
automobil + přívěs 50 80-90 90
automobil + přívěs nad 3,5t 50 80 80
Obytný automobil do 3,5t 50 80-90* 130km/h*
Obytný automobil nad 3,5t 50 80 80

*pokud není dopravním značením doporučeno jinak

Emisní zóny

 • Převládají omezení pro nákladní automobily nad 3,5 tuny, ale někde platí už i pro automobily do 3,5 t a mopedy (Utrecht, Rotterdam, Amsterdam – omezení pro dodávky). Označení dopravní značkou s nápisem „Milieuzones.“
 • V současné době zahraničním vozidlům vjezd povolen bez omezení
 • Mapa s možnosti rozkrytí detailu o emisní zóně zde

Dálniční poplatky

 • Zpoplatněny tunely Kil a Westerschelde.
 • Zpoplatnění povinné pro automobily nad 12 tun (Euroviněta)

Vybraná další pravidla, povinná výbava nebo zvláštní nařízení nad rámec povinnosti v ČR

 • Nutné osvětlení nebo označení vozidla, které stojí mimo osvětlenou silnici (možné označení výstražným trojúhelníkem)
 • Volné kempování zakázáno

Tolerance alkoholu

Max. hladina alkoholu
Obecně Profi řidiči Noví řidiči
0,5 0,5 0,2*

* do 5 let praxe

Důležitá telefonní čísla

 • Policie, záchranná služba, hasiči 112
 • Místní policie 0900 8844
 • Pobřežní hlídka 0900 0011
 • Lékařská pohotovost 0900 1515

Velvyslanectví ČR v Haag

Paleisstraat 4, 2514 JA Den Haag
Tel.: +31(0)70/3130031, sekretariát +31(0)70/3130011
e-mail: hague@embassy.mzv.cz
Web: http://www.mzv.cz/hague