Asociace polygonů AČR

Asociace polygonů AČR je dle Stanov Autoklubu České republiky (dále jen „Autoklub ČR“) zájmovým svazem a pobočným spolkem Autoklubu ČR. Asociace polygonů AČR metodicky řídí a organizuje činnost členů Asociace polygonů AČR zejména v oblasti zdokonalovacího výcviku řidičů. Členství v Asociaci polygonů je řádné a přidružené. Řádnými a/nebo přidruženými členy Asociace polygonů AČR mohou být právnické nebo fyzické osoby, které jsou vlastníky nebo provozovateli polygonů pro zdokonalovací výcvik řidičů a právnické nebo fyzické osoby, které mají zájem podílet se na činnosti Asociace polygonů AČR.

.

Předmět a cíl činnosti Asociace polygonů AČR

  • zajištění kvalitního provádění zdokonalovacího výcviku řidičů motorových vozidel a s tím souvisejících záležitostí,
  • metodické řízení a rozvoj polygonů pro zdokonalovací výcvik řidičů,
  • příprava a zdokonalování instruktorů zdokonalovacího výcviku,
  • kontrola kvality provádění zdokonalovacího výcviku řidičů v jednotlivých polygonech,
  • zvyšování bezpečnosti silničního provozu, spolupráce s dalšími subjekty v této oblasti,
  • spolupráce a jednání se státními i nestátními organizacemi a orgány v ČR i zahraničí při řešení všech otázek, které se dotýkají zdokonalovacího výcviku řidičů a činnosti Asociace polygonů AČR,
  • organizování programů a akcí v oblasti zdokonalovacího výcviku řidičů a zvyšování bezpečnosti silničního provozu,
  • účast při posuzování a přípravě zákonů a dalších právních a souvisejících předpisů souvisejících s činností Asociace polygonů AČR,
  • veřejně prospěšná činnosti v oblasti zdokonalovacího výcviku řidičů a zvyšování bezpečnosti silničního provozu a dalších aktivit s tím souvisejících,
  • publikační a propagační činnost v rámci činnosti Asociace polygonů AČR.

 

Identifikační údaje

Asociace polygonů AČR

IČO: 22897381
DIČ: CZ22897381
zapsaná ve spolkovém rejstříku i Městského soudu v Praze, sp. zn.: L 51510
pobočný spolek Autoklubu ČR

Adresa: Opletalova 1337/29, Nové Město, 110 00 Praha

www.asociacecenter.cz

Tajemnice: Zlata Faktorová

Členové Asociace

Organizační a jednací řád Asociace center 6. 2. 2024