Výkonný výbor

Petr Moravec Viceprezident Autoklubu ČR pro motocyklový sport; předseda Komise ploché dráhy 
Tomáš Kunc generální sekretář 
Matěj Smrž předseda Komise silničních závodů motocyklů
Přemysl Hájek předseda Komise motokrosu 
Pavel Karkoš předseda Komise trialu
Jiří Pošík předseda Komise endura
Petr Jalovecký předseda Komise sportovní mototuristiky 
členové bez hlasovacího práva
Karel Bušta předseda Technické komise
Martin Syrůček předseda Lékařské komise
Vladimír Klatovský předseda Ekologické komise
Oto Berka zástupce Časoměřičské komise
Patricie Baroňová předsedkyně Komise žen