Automobilové orientační soutěže

AOS znamená automobilové orientační soutěže. Jedná se o automobilové soutěže, dříve známé po zkratkou BOAS, které se jezdí za běžného silničního provozu. Smyslem soutěží je projet co nejpřesněji trať, která není předem známa, podle itineráře a mapy. Na průjezd je stanoven určitý čas, který by měla dvoučlenná (u zájmových soutěží i vícečlenná) posádka dodržet. Přesnost průjezdu je kontrolována průjezdními kontrolami- buď živými, nebo samoobslužnými- opisují se symboly. Za každou chybějící nebo přebývající kontrolu se udělují trestné body, taktéž za pozdní příjezd do časové kontroly. Součástí soutěží jsou jízdy zručnosti a různé zvláštní zkoušky. Dodržování pravidel silničního provozu kontrolují tajné kontroly včetně měření předepsané rychlosti vlastním měřicím zařízením.

AOS jsou relativně levným koníčkem- jezdit se dá jakýmkoliv běžným automobilem, takže náklady jsou pouze na palivo a běžnou údržbu, vklad do soutěže (bývají velmi nízké) a případné náklady na ubytování a stravu.

Nejvyšším seriálem soutěží je Mistrovství ČR (pro nominované posádky).
Nižším seriálem je Český a Moravský pohár (otevřené seriály pro zkušené posádky).
Pro méně zkušené posádky je určen Malý Český a Malý Moravský pohár (Otevřené seriály pro všechny)
Pro začínající posádky je určen Shell cup Čechy a Shell cup Morava (Pouze pro nezkušené posádky)
Mezinárodním seriálem je Středoevropský pohár (Central European Cup)

Rádi vás přivítáme mezi sebou- veškeré informace najdete na: www.aoscz.info