Automobilové orientační soutěže

AOS znamená automobilové orientační soutěže. Jedná se o automobilové soutěže, dříve známé po zkratkou BOAS, které se jezdí za běžného silničního provozu. Smyslem soutěží je projet co nejpřesněji trať, která není předem známa, podle itineráře a mapy. Na průjezd je stanoven určitý čas, který by měla dvoučlenná (u zájmových soutěží i vícečlenná) posádka dodržet. Přesnost průjezdu je kontrolována průjezdními kontrolami- buď živými, nebo samoobslužnými- opisují se symboly. Za každou chybějící nebo přebývající kontrolu se udělují trestné body, taktéž za pozdní příjezd do časové kontroly. Součástí soutěží jsou jízdy zručnosti a různé zvláštní zkoušky. Dodržování pravidel silničního provozu kontrolují tajné kontroly včetně měření předepsané rychlosti vlastním měřicím zařízením.

AOS jsou relativně levným koníčkem- jezdit se dá jakýmkoliv běžným automobilem, takže náklady jsou pouze na palivo a běžnou údržbu, vklad do soutěže (bývají velmi nízké) a případné náklady na ubytování a stravu.


Nejvyšší soutěží je Mistrovství ČR.

Rádi vás přivítáme mezi sebou- veškeré informace najdete na: www.aoscz.info 

Složení výkonného výboru
předseda:
Zdeněk Klenák
členové:
Vladimír Dužík
Zdeněk Jíše
Jiří Kubíček
Stanislav Kočí
Jaromír Paulů
Josef Pivoňka

Novinky

Autoklub ČR
Konference federací, asociací a svazů Autoklubu ČR
22.09.2015 | 16:06

Konference svazu se řídí Organizačním a jednacím řádem svazu (dále jen „OJŘ“) a Volebním řádem Konferencí federací, asociací a…

Zobrazit více