Licence A

Trenér I. třídy 

Jedná se o nejvyšší trenérskou kvalifikaci. Opravňuje jeho držitele k výkonu funkce profesionálního trenéra v ČR především v oblastech vedoucích trenérů vrcholových středisek, sportovních center mládeže a trenérů reprezentace.

Podmínky:

 • úspěšné vykonání přijímacích zkoušek, jejich podmínky stanovuje VŠTVS Palestra ve spolupráci s AČR
 • vlastnictví licence B, věk minimálně 23 let
 • úplné středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou
 • minimálně 1 rok trenérské praxe na úrovni trenéra Licence B s tím, že tato praxe se započítává až po získání Licence B a praxe je vykonávána pod dozorem trenéra s licencí A
 • zaplacení stanoveného poplatku
 • aktivní trenérská činnost v oblasti práce s mládeží

Zisk licence A a její udržitelnost:

 • absolvování bakalářského nebo magisterského studia ukončeného státní závěrečnou zkouškou ze specializace na motocyklový nebo automobilový sport, anebo absolvování trenérské školy při VŠTVS Palestra se specializací na motocyklový nebo automobilový sport
 • absolvování příslušného studia s kladným závěrečným hodnocením, vypracování a obhajoba závěrečné práce
 • studium probíhá formou třídenních konzultací devětkrát v roce po dobu dvou let v celkovém rozsahu 500 hodin. Součástí studia jsou kurzy dané specializace v rozsahu 60 hodin v každém roce
 • obsah teoretické výuky zajištuje VŠTVS Palestra v Praze. Obsah praktické výuky zajišťuje AČR
 • platnost licence je 4 roky (vždy do 31. 12. roku, v němž uplynou 4 roky od data jejího udělení)
 • pro prodloužení platnosti licence o další 4 roky je nutné absolvovat doškolovací semináře v celkové hodnotě 20 bodů (min. 2x jednodenní doškolovací seminář)
 • vydání a prodloužení licence přes Informační systém AČR (https://is.autoklub.cz) je zdarma
 • AČR může udělit licenci A také na základě žádosti absolventa vysoké sportovní školy
 • pro více informací nás kontaktujte na trenerskaskola@autoklub.cz