Polsko

Aktuální dopravní situace

mapa aktuální dopravní situace

Rychlostní limity

Všeobecně

Vozidlo v obci (km/h) mimo obec (km/h) rychlostní silnice (km/h) dálnice (km/h)
motocykl 50 / mezi 5.00 a 23.00 h 90 100 120/ silnice pro motorová vozidla
60/ mezi 23.00 a 5.00 h 140/ dálnice
20 / v obytné zóně
osobní a nákladní vůz do 3,5 t 50 / mezi 5.00 a 23.00 h 90 100/ 120/ silnice pro motorová vozidla
60/ mezi 23.00 a 5.00 h 140/ dálnice
20 / v obytné zóně
nákladní vůz nad 3,5 t 50 / mezi 5.00 a 23.00 h 70 80 80
60/ mezi 23.00 a 5.00 h
20 / v obytné zóně
autobusy 50 / mezi 5.00 a 23.00 h 70 80 100
60/ mezi 23.00 a 5.00 h
20 / v obytné zóně

Přívěsy a obytné automobily

Vozidlo Obec (km/h) Ostatní silnice (km/h) Dálnice (km/h)
automobil + přívěs do 3,5 t 50-60** 70 80
automobil + přívěs nad 3,5t 50-60** 70 80
Obytný automobil do 3,5t 50-60** 70 80
Obytný automobil nad 3,5t 50-60** 70 80

**22-6 hod

Emisní zóny

 • Oficiální emisní zóna ve městě Krakow pro všechny kategorie automobilů (vyjma typů s elektrickým, hybridním a CNG pohonem)
 • Zpoplatnění přístupu k silničnímu prostoru (některých ulic) ve městech pro vozidla nad 3,5 t nad 5 t nebo nad 9 t ve městech Wroclaw, Varšava, Lodž, Poznaň
 • V současné době zahraničním vozidlům vjezd povolen bez omezení
 • Mapa s možnosti rozkrytí detailu o emisní zóně zde

Dálniční poplatky

 • Zpoplatnění dálnic pro vozidla do 3,5 t i nad 3,5 t
 • Možnost platit přímo v mýtných branách (platební kartou i hotovostí), dále je možné využit pro platbu mýtného elektronickou jednotku ViaToll.
 • Více informací a rozdělení vozidel do cenových kategorií
 • přehled zpoplatněných silnic

Vybraná další pravidla, povinná výbava nebo zvláštní nařízení nad rámec povinnosti v ČR

 • Člen osádky vozidla pohybující se po komunikaci za snížené viditelnosti musí mít na sobě reflexní vestu
 • Hasicí přístroj ve vozidla platí pouze pro automobily registrovaná v Polsku
 • Pokud je taženo nepojízdné vozidlo, musí být označeno výstražným trojúhelníkem na levé straně automobilu
 • Děti do 12 let a 150 cm lze přepravovat jen s využitím schváleného dětského zádržného systému. Děti vyšší než 150 cm lze přepravovat připoutané bezpečnostními pásy pro dospělé.
 • Volné kempování na veřejných prostranství je povolené (mimo národní parky a přírodní rezervace)

Tolerance alkoholu v krvi

Max. hladina alkoholu
Obecně Profi řidiči Noví řidiči
0,2 0,2 0,2

Důležitá telefonní čísla

 • 112 integrovaný záchranný systém
 • 997 policie
 • 998 hasiči
 • 999 záchranná služba
 • 986 městská policie
 • 9633 silniční služba

VELVYSLANECTVÍ ČR VE VARŠAVĚ

Koszykowa 18, 00-555 Warszawa, Polsko
Tel.: +48/ 225 251 850 +48/225251-850,890
e-mail: warsaw@embassy.mzv.cz
Web: http://www.mzv.cz/warsaw