O Autoklubu ČR

Autoklub České republiky (AČR) je samostatným suverénním a dobrovolným spolkem zájemců o motorismus a činnost v AČR, zapsaném ve spolkovém rejstříku Městského soudu v Praze, spisová značka  L1219. 

Autoklub České republiky je právním nástupcem Československého autoklubu, který byl právním nástupcem Autoklubu republiky Československé. AČR je pokračovatelem činnosti Českého autoklubu.

Sídlo

Autoklub České republiky

Opletalova 1337/29

110 00 Praha 1 – Nové Město

Členství AČR v českých organizacích a poradních orgánech

Členství v mezinárodních organizacích