Komise činovníků

Komise činovníků:

předseda: Jaroslav Vrtělka vrtelkaj@seznam.cz
členové: Petra Mynářová  
Petr Linhart  
Michal Marek  
Karel Nevečeřal  
Milan Procházka
Miroslav Smolík
Václav Štípek
Zbyšek Zuber