Komise činovníků

Komise činovníků:

předseda: Jaroslav Vrtělka vrtelka@autoklub.cz
členové: Petra Mynářová  
Jindřich Hrneček  
Michal Patloka  
Petra Pilná  
Milan Procházka
Miroslav Smolík
Zbyšek Zuber