Komise činovníků

Komise činovníků

předseda: Martin Konečný martin.konecny@zzszk.cz
členové: Lukáš Malík  
Michal Marek  
Jan Rieger  
Jiří Valenta  
Jaroslav Vrtělka