Motocyklový sport

Organizace a řízení motocyklového sportu

V souladu se Statutem FIM, Všeobecným řádem FIM a Ročenkou FIM a FIM Europe je Autoklub České republiky jedinou národní motocyklovou federací (FMN) pro všechna odvětví motocyklového sportu. Autoklub ČR je přímý a jediný zástupce motocyklového sportu za Českou republiku v FIM a FIM Europe. Autoklub ČR je zmocněn uplatňovat v České republice veškeré mezinárodní předpisy stanovené Mezinárodními sportovními řády FIM a FIM Europe, vydávat a uplatňovat národní sportovní řády (NSŘ), jejichž součástí je i ročenka. Autoklub ČR je registrován v FIM a FIM Europe pod jménem ACCR (Autoclub of the Czech Republic).

Autoklub ČR vykonává sportovní pravomoc přímo a na celém území České republiky prostřednictvím Prezídia Autoklubu ČR a Výkonného výboru Autoklubu ČR pro motocyklový sport.

Sekretariát motocyklového sportu
Adresa: Autoklub České republiky, motocyklový sport
Opletalova 1337/29
110 00 Praha 1 – Nové Město
Bankovní spojení: Komerční banka Praha 1


č.ú. 107 – 8770880207 / 0100
pouze pro platby za licence činovníků, FIM a FIM Europe
do poznámky pro příjemce uveďte jméno a příjmení žadatele

E-mail: motocykly@autoklub.cz
IČO 00550264
DIČ CZ00550264
Personální obsazení
Generální sekretář: Tomáš Kunc
tel.: 222 898 176
kunc@autoklub.cz
Podniky, reprezentace: Karel Nauš
tel.: 222 898 210
naus@autoklub.cz
Licence: Jana Vaňková
222 898 268
vankova@autoklub.cz
Andrea Moravcová
222 898 212
moravcova@autoklub.cz