Vídeňská a Ženevská úmluva ve vztahu k výbavě vozidla a řidičským průkazům

Výbava vozidla a povinná výbava řidiče

Úmluva o silničním provozu, sjednaná ve Vídni dne 8. 11. 1968 (Vídeňská úmluva) a Úmluva o silničním provozu, sjednaná v Ženevě dne 19. 9. 1949 (Ženevská úmluva) stanovují základní pravidla silničního provozu, povinnou výbavu vozu a systém pokut a jejich vymáhání. Ne náhodně se tedy v zahraničí potkáváme například s podobnými dopravními značkami a stanovenými rychlostmi jako v ČR. I když se podle Úmluv uplatňuje pravidlo, díky kterému musí splňovat vozidlo technické podmínky stanovené ve státě, kde je registrováno, tak v jednotlivých zemích existují rozdíly. Proto je zapotřebí si základní dopravní předpisy při průjezdu danými zeměmi nastudovat.

Velice těžko se rozlišuje, co je součástí povinné výbavy řidiče a co povinné technické výbavy vozidla. Např. v Polsku mají řidiči v technickém předpisu povinnost mít ve vozidle hasičský přístroj. Automobil s českou poznávací značkou ho však ve výbavě mít nemusí. „Často je výbava vozidla uvedena také v předpise o provozu, kde je stanovena i výbava řidiče, nebo se jednotlivá pravidla přesunují z jednoho zákona do druhého. Česká republika toho není výjimkou. Například novelizací vyhlášky 341/2014 Sb. ve znění pozdějších předpisů došlo k 1. 10. 2018 k vyjmutí reflexní vesty z povinné výbavy vozidla. Nicméně ze zákona o silničním provozu vyplývá, že reflexní vestu je zapotřebí mít u sebe, pro případ mimořádné události mimo obec,“ upozorňuje Libor Budina z Autoklubu ČR.

Další kapitolou jsou tresty za porušení pravidel, v jedné zemi je přestupek vyřešen pokutou,  v druhé zemi může být zabaveno vozidlo apod.

Mezinárodní řidičské průkazy

Vídeňská a Ženevská úmluva ovlivňují také systém vydávání mezinárodních řidičských průkazů, které se vydávají v ČR v obcích s rozšířenou způsobilostí na počkání.

V Evropské unii a několika dalších státech, které jsou v Schengenském prostoru, jako je např. Švýcarsko, Island a Norsko, platí národní řidičský průkaz.  To platí i v případě povinného ručení vozidla, tzv. platnosti zelené karty. Pokud by ale český řidič chtěl řídit ve státech mimo Schengenský prostor, musí mít vystavený mezinárodní řidičský průkaz v kombinaci s českým. „Existují dva typy mezinárodních řidičských průkazů, a to podle vídeňské a dle ženevské úmluvy o silničním provozu. Tento řidičský průkaz pak platí vždy ve státě, který je signatářem dané úmluvy. Některé státy podepsaly jednu, nebo druhou, některé zase obě z nich. Rozdíl je v systému vydávání, řidičský průkaz podle Vídeňské úmluvy je platný tři roky od data vydání, za to ten podle Ženevské úmluvy pouze jeden rok.“ uvádí Roman Budský z Platformy VIZE 0.

Bližší informace podají:

Roman Budský
Platforma VIZE 0
tel.: 776 195 576
e-mail: budsky.roman@volny.cz

Libor Budina
Autoklub České republiky
tel.: 727 901 494
e-mail: budina@autoklub.cz