SMS SZM

KLUBY POVĚŘENÉ VÝKONEM ČINNOSTÍ

CZECH DRAG CENTRUM KLUB v AČR
Yvona Kneblová Dragstery yknebl@seznam.cz 774 895 757
Smrz Academy klub v AČR
Klára Smržová Mini Moto, Mini GP, minimotard smrz@smrzacademy.cz 776 722 921
AK Březolupy v AČR
Josef Mizera od 125 ccm, Vintage autoklub@brezolupy.cz 777 880 069