Rakousko: Co vyplývá ze značky omezující max. rychlost jízdy doplněné nápisem “IG-L”?

V Rakousku dbají nejen na bezpečnost silničního provozu, ale také na ochranu životního prostředí. V případě, že úroveň znečištění ovzduší překročí maximální povolené limity, za pomoci proměnných dopravních značek omezí maximálně povolenou rychlost. Rakušané totiž vycházejí z principu, že pomaleji jedoucí vozidla produkují méně zplodin. Pak se můžeme na dálnicích setkat s proměnnou dopravní značkou omezující maximálně povolenou rychlost jízdy např. na 100 km/h. Pro mnoho řidičů může být omezení rychlosti nelogické. Proto je značka je doplněna nápisem “IG-L” (Immissionsschutzgesetz Luft čili zákon na ochranu ovzduší), který je informuje o tom, že důvodem není bezpečnost silničního provozu, ale ochrana životního prostředí. Z uvedeného nápisu pak navíc vyplývá, že případné překročení rychlosti bude v daném případě trestáno přísněji. Namísto běžně hrozící pokuty ve výši desítek až stovek eur musí hříšník počítat s tím, že finanční postih dosáhne 2 až 3 tisíc eur. Pokutováno totiž bude znečišťování životního prostředí. Zbývá dodat, že v Tyrolsku je takto omezena rychlost permanentně, a to na více než stovce kilometrů dálnic (jedná se o dálnice A 12 a A 13). Rychlostní omezení se vztahuje na všechny automobily.

Bližší informace podají:

Roman Budský
Platforma VIZE 0
tel.: 776 195 576
e-mail: budsky.roman@volny.cz

Libor Budina
Autoklub České republiky
tel.: 727 901 494
e-mail: budina@autoklub.cz