Logo FIVA

„FIVA“ logo je určeno k použití v tiskových materiálech pořadatelů, kteří organizují tyto závody.

Tomuto logu musí být vždy vyhrazeno patřičné místo a nesmí se objevit společně s ostatními sponzorskými znaky. Jeho velikost musí být menší než logo pořádající organizace.