Národní odvolací soud

Předseda Lukáš Trojan lukas.trojan@ksd.cz
603 820 857
2 nebo 4 členové jmenovaní předsedou komise dle povahy přestupku