Národní odvolací soud

Předseda Martin Maisner sekretariát MS AČR motocykly@autoklub.cz
2 nebo 4 členové jmenovaní předsedou komise dle povahy přestupku