Národní odvolací soud

Předseda JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCIArb sekretariát MS AČR motocykly@autoklub.cz
2 nebo 4 členové jmenovaní předsedou komise dle povahy přestupku