Logo FIA

FIA logo je určeno výhradně k použití FIA s výjimkou sportovních autorit v jednotlivých zemích, které tímto vyjadřují svou příslušnost k FIA. Toto logo nesmí být nikdy použito na reklamních nebo jiných propagačních materiálech jakéhokoliv závodu nebo podniku a proto se v žádném případě nesmí objevit na plakátech, programech, lístcích a dalších tiskovinách.

Zároveň nesmí být používáno jednotlivými kluby nebo pořadateli sportovních podniků na hlavičkových papírech, razítkách atd.