Licence C

Trenér III. třídy

Jedná se o základní Licenci, jejíž vlastnictví je předpokladem pro další zvyšování kvalifikace. Tato licence je vhodná nejen pro budoucí profesionální trenéry, ale mimo jiné také pro samotné sportovce nebo rodiče malých závodníků, kteří si chtějí rozšířit obzory v problematice sportu. Trenér s Licencí C, plánuje, řídí a vyhodnocuje tréninkový proces zaměřený na zvyšování sportovní výkonnosti v daném sportovním odvětví. Tuto činnost provádí především na úrovni sportovních klubů (pobočných spolků a spolků) nebo sportovních týmů. Své zkušenosti uplatňuje rovněž při přípravě sportovních událostí.

Podmínky:

  • věk minimálně 18 let, resp. 16 let (přičemž licence bude vystavena až po dosažení věku 18 let)
  • předložení žádosti od Sportovní komise AČR, např. komise kartingu, motokrosu a endura apod.
  • včasná přihláška a uhrazený poplatek za školení

Zisk licence C a její udržitelnost:

  • absolvování příslušného školení s kladným závěrečným hodnocením
  • školení je zpravidla dvoudenní v minimálním rozsahu 20 hodin teorie a praxe
  • platnost licence je 4 roky (vždy do 31. 12. roku, v němž uplynou 4 roky od data jejího udělení)
  • pro prodloužení platnosti licence o další 4 roky je nutné absolvovat doškolovací semináře v celkové hodnotě 12 bodů (např. 1x jednodenní doškolovací seminář + 1x půldenní doškolovací seminář)
  • vydání a prodloužení licence přes Informační systém AČR (https://is.autoklub.cz) je zdarma
  • pro více informací nás kontaktujte na trenerskaskola@autoklub.cz