Asociace veteran car clubů AČR

ASOCIACE VETERAN CAR CLUBŮ AČR (AVCC AČR) je volným sdružením klubů, registrovaných v Autoklubu ČR, zabývajících se činností v oblasti veteránského hnutí.

AVCC AČR je pobočným spolkem Autoklubu ČR.

AVCC AČR je členem mezinárodní organizace Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA). Výkon pravomoci nabyté AVCC AČR od FIVA je nedotknutelný.

Sídlem AVCC AČR je Praha 1, Opletalova 1337/29, PSČ 110 00.

Výkonný výbor Asociace veteran car clubů AČR

Předseda František ČEČIL
603 914 832, frantisek.cecil@seznam.cz
Místopředseda Stanislav MINÁŘÍK
602 271 078, stanminarik@atlas.cz
Členové Radoslav Grulich
602 524 452, radek.grulich@tiscali.cz
Jiří KREJČÍ
606 833 567, krejci.kt@seznam.cz
Jan JEŽ
728 036 389, vccnisa@email.cz
Antonín SMAŽINKA
606 861 496, autoskola@rallyzlin.cz
Ladislav ŠUSTR
602 331 570, velorex.club@email.cz