Ekologické zóny v Evropě

Nejrozšířenější zóny

Cesta do zahraničí s sebou často nese další náklady v podobě zakoupení ekologické známky či poplatku při vjezdu do vybrané městské zóny. První ekologické zóny byly zavedeny už v roce 2007 v  Německu, v dalších letech pak Rakousku či Francii, ale jejich počet stále stoupá, především v západní a jižní Evropě.

„Dotazy motoristů na téma, kam mohou se svým automobilem vjet, případně za jakých podmínek, jsou jedny z nejčastějších. Při absenci ekologické známky se mohou pokuty pohybovat v rozmezí 80-2000 EUR. Často také českým řidičům chodí poštou obálky s pokutami ve výši 50-100 EUR za průjezd městem, kde se vybírá tzv. městské mýtné, a to nejčastěji z Itálie při průjezdu vybranými ulicemi např. v Palermu a Miláně,“ uvádí Libor Budina z Autoklubu ČR.

Nejvíce rozšířené zóny při vjezdu do mnoha měst jsou v Německu. Povinnost označit platí i pro zahraniční vozidla, a to jak pro osobní a nákladní automobily, včetně tahačů a autobusů. Nevztahuje se na motocykly, traktory a samojízdné stroje. V Německu je několik emisních stupňů, a podle data uvedení vozidla do provozu a druhu paliva je možné zakoupit příslušnou plaketu ve vybraných STK nebo online za cenu přibližně 300 Kč s neomezenou platností, podle které poznáme, zda do zóny můžeme vjet. Platí, že zelená plaketa znamená vjezd bez omezení.

Další ekologické omezení čeká řidiče ve Francii, například v Paříži a za zhoršených klimatických podmínek v Lyonu, Lille, Grenoblu a Strasbourgu. Ekologickou známku je možné zakoupit pouze online a její doručení může trvat až 30 dní za cenu cca 700 Kč.

Nízkoemisní zóny v Rakousku nejsou v současné době nijak značeny, ale prozatím jsou určeny jen pro nákladní automobily. Nicméně každý řidič může narazit na tzv. IG-L zóny, což jsou označené zóny se sníženou rychlostí kvůli omezení emisí. Překročení rychlosti může býti postihováno vysokou finanční pokutou,“ doplňuje Roman Budský z Platformy VIZE 0.

Pro identifikaci výše uvedených omezení je možné využít i bezplatnou aplikaci Green-Zones-App, kde jsou mapy jednotlivých zón a jejich pravidel. Pro vozidla nad 3,5 tuny je tato aplikace zpoplatněna nebo je také možné využít informací z následujícího odkazu: www.urbanaccessregulations.eu

Pozor na povinnost registrace při vjezdu do centra Bruselu od 1. října 2018

Od 1. října 2018 platí pro všechna vozidla, která nemají belgickou poznávací značku, povinnost registrace před vjezdem do centra Bruselu. Vjezd do ní je zakázán dieselovým vozidlům EURO třídy 0 a 1. V dalších letech bude zákaz postupně rozšiřován na další kategorie.

Žádost o registraci je bezplatná a musí být vyplněna prostřednictvím on-line formuláře, který je k dispozici na https://lez.brussels/mytax/en/registration/start

Zpracování probíhá automaticky, po obdržení potvrzení o registraci můžete považovat vaše vozidlo za oficiálně zaregistrované. Registrace platí po dobu 3 let, pokud se informace týkající se vozidla nezmění.

„Pokud vjedete do nízkoemisní bruselské zóny (označení LEZ)  bez registrace, hrozí vám pokuta ve výši 150 EUR, i když vaše vozidlo splňuje vstupní kritéria. Pokud v žádosti o registraci uvedete nesprávné informace, výše finančního postihu činí 25 EUR. Nedodržení vstupních kritérií pro oblast s nízkými emisemi má za následek pokutu ve výši 350 EUR. Každý přestupek může být pokutován zvlášť,“ vysvětluje Libor Budina z Autoklubu ČR.

Bližší informace podají:

Roman Budský
Platforma VIZE 0
tel.: 776 195 576
e-mail: budsky.roman@volny.cz

Libor Budina
Autoklub České republiky
tel.: 727 901 494
e-mail: budina@autoklub.cz