Etická komise

Složení Etické komise Autoklubu ČR

předseda Stanislav Minářík
členové Jiří Charvát
Ladislav Šustr