Etická komise

Složení Etické komise Autoklubu ČR

předseda Stanislav Minářík
členové Květoslav Mašita
Ladislav Šustr