Etická komise

Složení Etické komise
předseda Stanislav Minářík
členové Petra Mynářová
Ladislav Šustr
Bohuslav Fencl
Vítězslav Javůrek