Členství prostřednictvím klubů AČR

Důležité upozornění pro kluby

V souladu se Stanovami Autoklubu ČR je klub povinen odvádět Autoklubu ČR členské příspěvky svých členů s tím, že klub musí mít alespoň pět členů (v rámci členství klubového). Dále je klub povinen platit Autoklubu ČR každý kalendářní rok registrační poplatek. 

X. Výroční konference Autoklubu ČR schválila splatnost registračních poplatků klubů a členských příspěvků pro rok 2018 k 31. 3. 2018 (rozhodnutí se netýká nových členů).

Vystavování členských karet pro rok 2018

Obecné informace

• Platnost karet je prodloužená na 14 měsíců, tzn., že členský průkaz na rok 2018 bude platit do konce února 2019

Pro vystavení členských karet a správu členů klubu je možné stále používat online aplikaci

Výše poplatků schválená X. Výroční konferencí Autoklubu ČR pro rok 2018

Členský poplatek za dítě do 18 let věku a za důchodce nad 60 let věku 100 Kč

Členský poplatek za dospělého 200 Kč

Členský poplatek za držitele průkazu ZTP zdarma

Členský poplatek za klubového individuálního člena 100 Kč

Registrační poplatek klubu 500 Kč

Kluby, které neuhradí registrační poplatek klubu nebo členské poplatky za minimálně 5 klubových členů, budou v evidenci Autoklubu ČR vedeny jako nefunkční, nebudou jim vystaveny licence soutěžících a nebudou moci poslat delegáta na Výroční konferenci Autoklubu ČR

Postup pro žádosti o vystavení členských legitimací poštou

Nový člen

• Vyplní formulář Žádost o klubové a klubové individuální členství a předá ji předsedovi klubu

Stávající člen

• Se přihlásí předsedovi klubu a oznámí mu, že má zájem své členství prodloužit na rok 2018

Předseda klubu, případně jím pověřená osoba jednající za klub

• Vyplní Žádost o prodloužení členství pro členy, kteří již byly členy v roce 2017  a mají zájem 

o členství i pro rok 2018

• Vyplní Souhrnný přehled klubu, kde uvede, jak počty nových členů, tak členů, kteří členství prodlužují 

• Všechny vyplněné formuláře odešle e-mailem nebo poštou na Autoklub ČR

• Finanční prostředky za členské poplatky a registrační poplatek klubu zašle na účet: 107-8770630267/0100

Variabilní symbol pro členské poplatky 684001 + registrační číslo klubu

Variabilní symbol pro registrační poplatek klubu 684002 + registrační číslo klubu

Platby, ke kterým nebudou dohledány žádosti, případně nebudou označeny variabilními symboly, budou do 30 dnů vráceny na účet odesílatele!

V případě ručního vyplňování formulářů a žádostí o členství prosíme o čitelnost údajů, vyplňujte tiskacím písmem!

Upozorňujeme, že platby za členské poplatky a registrační poplatky budou přijímány pouze bankovním převodem – platba v hotovosti na pokladně Autoklubu ČR není možná! 

Postup pro spravování členských záležitostí  on-line

Předseda klubu požádá prostřednictvím mailu plecova@autoklub.cz o přístupové údaje do webové aplikace. Aplikace umožňuje spravovat veškeré členské záležitosti on-line. Zůstává pouze povinnost pro nové členy vyplňovat formulář Žádost o klubové a klubové individuální členství, který musí předseda klubu zaslat poštou nebo mailem na Autoklub ČR.  

Po vyplnění formulářů v aplikaci systém vygeneruje bankovní údaje pro uhrazení členských poplatků a registračního poplatku klubu. 

Kluby, které již mají vygenerované přihlašovací údaje, je mohou nadále používat!

Výhody on-line aplikace:

• Přehled o členech, platbách a stavu výroby členských karet

• Jednodušší prodlužování členství