Členství prostřednictvím klubů AČR

Důležité upozornění pro kluby

V souladu se Stanovami Autoklubu ČR je klub povinen odvádět Autoklubu ČR členské příspěvky svých členů s tím, že klub musí mít alespoň pět členů (v rámci členství klubového).

Dále je klub povinen platit Autoklubu ČR každý kalendářní rok registrační poplatek. 

 

Doba trvání členství – 365 dní

Členské příspěvky fyzických osob a registrační poplatky klubů ve prospěch Autoklubu ČR se hradí na 365 dnů a splatnost členských příspěvků na další období je nejpozději do uplynutí této lhůty. Systém vám bude hlídat končící platnost a bude vás mailem upozorňovat k prodloužení členství.

 

Platnost karet je na neurčito

Nicméně platnost členství a platnost karty jsou rozdílné pojmy. Podle čísla člena nebo QR kódu na kartě můžete vy nebo například obchodník poznat, zda je osoba aktivním členem Autoklubu ČR.

 

Výše členských příspěvků pro rok 2024

Členský příspěvek za dítě do 18 let věku a za důchodce nad 60 let věku
200 Kč
Členský příspěvek za dospělého 
400 Kč
Členský příspěvek za držitele průkazu ZTP 
200 Kč
Členský příspěvek za klubového individuálního člena
200 Kč
Registrační poplatek klubu
1000 Kč

Kluby, které neuhradí registrační poplatek klubu nebo členské poplatky za minimálně 5 klubových členů, budou v evidenci Autoklubu ČR vedeny jako nefunkční, nebudou jim vystaveny licence soutěžících a nebudou moci poslat delegáta na Výroční konferenci Autoklubu ČR.

 

Postup pro spravování členských záležitostí  on-line

Od roku je 2019 vytvořen nový systém pro spravování členských záležitostí online, který naleznete zde https://is.autoklub.cz/.

Důležitou změnou je zavedení tzv. oprávněné osoby, která bude mít přístup ke správě klubu v online systému.

Tato osoba provede svou osobní registraci na https://is.autoklub.cz/, viz návod níže v příloze.

Poté prostřednictvím mailu hodrova@autoklub.cz požádá o nastavení konkrétní oprávněné osoby.

Pro lepší orientaci v systému jsme pro vás připravili Video tutorial: klubové členství v informačním systému Autoklubu (odkaz se vám otevře v novém okně prohlížeče).

Povinnost pro členy vyplňovat žádost o členství v papírové podobě odpadá.

Po provedení objednávky v systému se vygenerují údaje pro uhrazení členských poplatků a registračního poplatku klubu, nově můžete využít možnost zaplatit kartou přímo v systému, nadále zůstávat možnost zaplatit poplatky přes bankovní účet.

Výhody informačního systému:

Přehled o členech, platbách a stavu výroby členských karet Jednodušší prodlužování členství Platba objednávky kartou přímo v systému

 

Postup pro žádosti o vystavení členských legitimací poštou

Nový člen

Vyplní formulář Žádost o klubové a klubové individuální členství a předá ji předsedovi klubu

Stávající člen

Se přihlásí předsedovi klubu a oznámí mu, že má zájem své členství prodloužit na rok 2024

Předseda klubu, případně jím pověřená osoba jednající za klub

Vyplní Žádost o prodloužení členství pro členy, kteří již byly členy v roce 2023  a mají zájem o členství i pro rok 2024

Vyplní Souhrnný přehled klubu, kde uvede, jak počty nových členů, tak členů, kteří členství prodlužují

Všechny vyplněné formuláře odešle e-mailem nebo poštou na Autoklub ČR

Sekretariát Autoklubu ČR zapracuje objednávku do systému a následně odešle pověřené osobě fakturu s platebními údaji

V případě ručního vyplňování formulářů a žádostí o členství prosíme o čitelnost údajů, vyplňujte tiskacím písmem! Upozorňujeme, že platby za členské poplatky a registrační poplatky budou přijímány pouze bankovním převodem – platba v hotovosti na pokladně Autoklubu ČR není možná!