Členství prostřednictvím klubů AČR

ČLENSTVÍ PROSTŘEDNICTVÍM KLUBŮ AČR

Důležité upozornění pro kluby

V souladu se Stanovami Autoklubu ČR je klub povinen odvádět Autoklubu ČR členské příspěvky svých členů s tím, že klub musí mít alespoň pět členů (v rámci členství klubového).

Dále je klub povinen platit Autoklubu ČR každý kalendářní rok registrační poplatek. 

Obecné informace

– XI. Výroční konference Autoklubu ČR schválila rozhodný den pro stanovení evidence členské základny Autoklubu ČR k 31. 10. 2019.

– Nová doba trvání členství – 365 dní

Členské příspěvky fyzických osob a registrační poplatky klubů ve prospěch Autoklubu ČR se hradí na 365 dnů a splatnost členských příspěvků na další období je nejpozději do uplynutí této lhůty. Systém vám bude hlídat končící platnost a bude vás mailem upozorňovat k prodloužení členství.

– Platnost karet je do konce roku 2020

Nicméně platnost členství a platnost karty jsou rozdílné pojmy. Podle čísla člena nebo QR kódu na kartě můžete vy nebo například obchodník poznat, zda je osoba aktivním členem Autoklubu ČR.

Výše poplatků schválená XI. Výroční konferencí Autoklubu ČR pro rok 2019

Členský poplatek za dítě do 18 let věku a za důchodce nad 60 let věku    100 Kč

Členský poplatek za dospělého                                                              200 Kč

Členský poplatek za držitele průkazu ZTP                                               100 Kč

Členský poplatek za klubového individuálního člena                                100 Kč

Registrační poplatek klubu                                                                     500 Kč

Kluby, které neuhradí registrační poplatek klubu nebo členské poplatky za minimálně 5 klubových členů, budou v evidenci Autoklubu ČR vedeny jako nefunkční, nebudou jim vystaveny licence soutěžících a nebudou moci poslat delegáta na Výroční konferenci Autoklubu ČR

Postup pro spravování členských záležitostí  on-line

Od letošního roku je vytvořen nový systém pro spravování členských záležitostí online, který naleznete zde https://is.autoklub.cz/.

Důležitou změnou je zavedení tzv. oprávněné osoby, která bude mít přístup ke správě klubu v online systému.

Tato osoba provede svou osobní registraci na https://is.autoklub.cz/, viz návod níže v příloze.

Poté prostřednictvím mailu plecova@autoklub.cz požádá o nastavení konkrétní oprávněné osoby.

Pro lepší orientaci v systému naleznete na stránkách https://www.autoklub.cz/ v sekci Media video tutorial.

Povinnost pro členy vyplňovat žádost o členství v papírové podobě odpadá.

Po provedení objednávky v systému se vygenerují údaje pro uhrazení členských poplatků a registračního poplatku klubu, nově můžete využít možnost zaplatit kartou přímo v systému, nadále zůstávat možnost zaplatit poplatky přes bankovní účet.

Výhody informačního systému:

– Přehled o členech, platbách a stavu výroby členských karet

– Jednodušší prodlužování členství

– Platba objednávky kartou přímo v systému

 

Postup pro žádosti o vystavení členských legitimací poštou

Nový člen

– Vyplní formulář Žádost o klubové a klubové individuální členství a předá ji předsedovi klubu

Stávající člen

– Se přihlásí předsedovi klubu a oznámí mu, že má zájem své členství prodloužit na rok 2019

Předseda klubu, případně jím pověřená osoba jednající za klub

– Vyplní Žádost o prodloužení členství pro členy, kteří již byly členy v roce 2018  a mají zájem o členství i pro rok 2019

– Vyplní Souhrnný přehled klubu, kde uvede, jak počty nových členů, tak členů, kteří členství prodlužují

– Všechny vyplněné formuláře odešle e-mailem nebo poštou na Autoklub ČR

– Sekretariát Autoklubu ČR zapracuje objednávku do systému a následně odešle pověřené osobě fakturu s platebními údaji

Platby, ke kterým nebudou dohledány žádosti, případně nebudou označeny variabilními symboly, budou do 30 dnů vráceny na účet odesílatele!

V případě ručního vyplňování formulářů a žádostí o členství prosíme o čitelnost údajů, vyplňujte tiskacím písmem!

Upozorňujeme, že platby za členské poplatky a registrační poplatky budou přijímány pouze bankovním převodem – platba v hotovosti na pokladně Autoklubu ČR není možná!