Klub závodníků veteránů AČR

Výkonný výbor Klubu závodníků veteránů AČR

Předseda Evžen ERBAN 777 454 606
erbane@email.cz
Místopředseda Eva BURIÁNKOVÁ 604 880 180
eva-buriankova@seznam.cz
Hospodář Jaroslava ŠEBKOVÁ 737 767 213
jarkasebkova42@seznam.cz
Členové Antonín MANDÍK 603 486 813
videostudio.beroun@seznam.cz
ing. Josef MICHL  602 503 003
jmichl@michl-motosport.cz
Bohumil POSLEDNÍ  724 829 82
poslednibohumil@seznam.cz
Milena SIMONIDESOVÁ 728 085 795
vadolezal@seznam.cz
ing. Pavel TŮMA 731 517 256
tumap@centrum.cz

Revizní komise

Alexandra DAŠKOVÁ 776 707 409
alexandra58@seznam.cz
Milan ŠPINKA 777 374 093
milan@spinka.cz
Eva TRINKEWITZOVÁ 732 312 322
trinkewitzova.eva@seznam.cz