Klub závodníků veteránů AČR

Výkonný výbor Klubu závodníků veteránů AČR

Předseda Evžen ERBAN 777 454 606
erbane@email.cz
Místopředseda Eva BURIÁNKOVÁ 604 880 180
eva-buriankova@seznam.cz
Hospodář Jaroslava ŠEBKOVÁ 737 767 213
jarkasebkova42@seznam.cz
Členové Jiří ČÍHÁK 724 294 418
cihak@top-el.cz
Antonín MANDÍK 603 486 813
videostudio.beroun@seznam.cz
Bohumil POSLEDNÍ 724 829 82
poslednibohumil@seznam.cz
Jaromír TUPÝ 723 866 304
veteran.astacus@seznam.cz
Pavel TŮMA 731 517 256
tumap@centrum.cz
Milena SIMONIDESOVÁ 728 085 795
vadolezal@seznam.cz

Revizní komise

Eva TRINKEWITZOVÁ 732 312 322
trinkewitzova.eva@seznam.cz
Pavel TŮMA 731 517 256
tumap@centrum.cz
Jiří ČÍHÁK 724 294 418
cihak@top-el.cz

Redakční rada

Jiří WOHLMUTH 774 204 822
jwmoto@seznam.cz
Zbyněk HOZÁK 603 469 484
fhkauto@volny.cz