Národní odvolací soud

Předseda: Mgr. Lukáš Trojan
Členové: 2 nebo 4 členové jmenovaní předsedou dle povahy přestupku.
Sekretář: Mgr. Martina Priknerová