Národní odvolací soud

Předseda: JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCIArb
Členové: 2 nebo 4 členové jmenovaní předsedou dle povahy přestupku.
Sekretář: Mgr. Martina Priknerová