SMS plochá dráha

 

KLUBY POVĚŘENÉ VÝKONEM ČINNOSTI
Komise ploché dráhy pověřila výkonem činnosti sekretariát MS AČR