SMS plochá dráha

KLUBY POVĚŘENÉ VÝKONEM ČINNOSTI
Výkonný výbor Svazu ploché dráhy pověřil výkonem činnosti sekretariát FMS AČR
Jana Vaňková
222 898 268
vankova@autoklub.cz
Markéta Nepomucká
222 898 238
nepomucka@autoklub.cz