SMS mototuristika

 

KLUBY POVĚŘENÉ VÝKONEM ČINNOSTI
Komise mototuristiky pověřila výkonem činnosti sekretariát MS AČR