Maďarsko

Aktuální dopravní situace

mapa aktuální dopravní situace  

Rychlostní limity

Všeobecně

Vozidlo v obci (km/h) mimo obec (km/h) rychlostní silnice (km/h) dálnice (km/h)
motocykl 50 90 110 130
40/ pro motorové tříkolky
osobní a nákladní vůz do 3,5 t 50 90 110 130
nákladní vůz nad 3,5 t 50 70 80 80
autobusy 50 70 80 80

Přívěsy a obytné automobily

Vozidlo obec (km/h) ostatní silnice (km/h) dálnice (km/h)
automobil + přívěs do 3,5t 50 70 80
automobil + přívěs nad 3,5t 50 70 80
Obytný automobil do 3,5t 50 90-110 130
Obytný automobil nad 3,5t 50 70 80

Emisní zóny

Nejsou zavedeny.

Dálniční poplatky

 • Dálnice jsou zpoplatněny pro motocykly a osobní vozidla na základě elektronické dálniční známky. Možnost zakoupení online zde nebo na čerpacích stanicích u hraničních přechodů nebo v Maďarsku.
 • Vozidla nad 3,5 tuny mají zpoplatnění silnic odlišně a musí být vybaveny palubní jednotkou E-Toll, více informací zde
 • rozdělení vozidel do cenových kategorií
 • Přehled zpoplatněných silnic

Vybraná další pravidla, povinná výbava nebo zvláštní nařízení nad rámec povinnosti v ČR

 • V případě mimořádné události musí mít každý člen osádky vozidla oblečenou výstražnou reflexní vestu
 • Povinnost přibližovat se k úrovňovému železničnímu přejezdu rychlostí nejvýše 40 km/h, v obci nejvyšší dovolenou rychlostí 30 km/h. Přes železniční přejezd smí jet řidič nejvyšší dovolenou rychlostí 5 km/h, a to bez zastavení.
 • V případě nezaplacení pokuty na místě má policie oprávnění zabránit v další jízdě nebo zabavit vozidlo,a to až do doby, než je zaplacena pokuta
 • V případě, že do země vjíždíme automobilem s viditelným poškozením karoserie (zpravidla následkem nehody), doporučuje se mít u sebe příslušný policejní protokol o vyšetření nehody, ze kterého bude vyplývat, že k poškození nedošlo na území Maďarska. V opačném případě mohou nastat při výjezdu ze země problémy.
 • Děti do 135 cm musí být připoutány vhodným dětským zádržným systémem. Děti o výšce 135 cm a větší mohou být připoutány bezpečnostním pásem, přepravovány jsou na zadních sedačkách.
 • Cyklistické přilby povinně mimo obec, a to při rychlosti převyšující 50 km/hod
 • Denní svícení povinné jen při jízdě mimo obec. V zastavěných oblastech platí zákaz používat dálková světla.
 • Volné kempování zcela zakázáno

Tolerance alkoholu v krvi

Max. hladina alkoholu
Obecně Profi řidiči Noví řidiči
0 0 0

Důležitá telefonní čísla:

 • Integrovaný záchranný systém 112
 • Záchranná služba 104
 • Policie 107
 • Hasiči 105
 • Tourinform pro turisty 00361 438 8080

Velvyslanectví ČR v Budapešťi

1063 Budapest VI., Szegfű utca 4.
Tel.: +361/4625010, 11
e-mail: budapest@embassy.mzv.cz
Web: http://www.mzv.cz/budapest