Národní sportovní řády

Standardní propozice kartingu 2024 najdete zde.

Na tomto odkazu najdete kompletní znění Národních sportovních řádů AS AČR 2024.  

Níže v dokumentech jsou vybrané kapitoly týkající se kartingu.

Český překlad Mezinárodních řádů FIA najdete zde