Členství

Členství prostřednictvím klubů Autoklubu ČR:

  • členství klubové: pro osoby, které chtějí být členem určitého klubu Autoklubu ČR
  • členství klubové individuální: pro osoby, které nechtějí být členem určitého klubu Autoklubu ČR, ale tento klub podporují a/nebo se podílí na činnosti klubu, zejména v oblasti organizace, pořádání a zabezpečení sportovních podniků a dalších akcí

Bližší informace

Členství individuální:

  • členství individuální: pro osoby, které nechtějí být členem žádného určitého klubu Autoklubu ČR, ale podporují Autoklub ČR a/nebo se podílí na činnosti Autoklubu ČR v jednotlivých oblastech

Bližší informace

 

Členství pro držitele licencí a členy jejich týmů:

  • členství týmové: pro osoby, které jsou držiteli příslušných licencí, které jim Autoklub ČR vydává v rámci výkonu sportovních autorit

Bližší informace