Komise ASR

Komise ASR:

předseda: Zbyšek Zuber zbysek.hasic@gmail.com
členové: Jaroslav Vrtělka
Michal Patloka
Jiří Čadek
Zbyněk Dvořák
Jan Bukač
Josef Liška
Patrik Petro
Tomáš Stárek