Komise ASR

Komise ASR:

předseda: Zbyšek Zuber zbysek.hasic@gmail.com
členové: Jan Bukač
Zdeněk Cirman
Jiří Čadek
Karel Liška
Patrik Petro
Jaroslav Vrtělka