Zastoupení v mezinárodních organizacích

Člen komise CIK-FIA Vymazal Jakub