Disciplinární komise

Předseda Jiří Janák sekretariát MS AČR motocykly@autoklub.cz
2 až 4 členové jmenovaní předsedou komise dle povahy přestupku