Federation Internationale de l'Automobile Fédération Internationale de Motocyclisme European Motorcycle Union Fédération Internationale des Véhicules Anciens Český olympijský výbor
AutoklubMotorsportZájmová činnostOstatní
 
 

Zdravotně postižení motoristé

SVAZ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH MOTORISTŮ AČR je organizační jednotkou AČR a jedná svým jménem ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění a Stanov AČR.

Svaz je volným sdružením členů AČR a klubů registrovaných v AČR, zabývajících se činností v oblasti zdravotně postižených motoristů.

Předmětem a cílem činnosti svazu je:
- zvýšení bezpečnosti silničního provozu zdravotně postižených motoristů,
- organizování a pořádání akcí a kurzů pro zdravotně postižené motoristy,
- rozvoj motoristického sportu na území České republiky, se zvláštním zřetelem na zastupování příznivců tohoto sportu při prosazování a ochraně jejich společných zájmů a potřeb,
- organizování a pořádání akcí a srazů v oblasti motoristického sportu a akcí s tím souvisejících,
- veřejně prospěšná činnosti v oblasti motoristického sportu a dalších aktivit s tím souvisejících,
- propagace motoristického sportu,
- oceňování zásluh příznivců motoristického sportu,
- publikační, propagační a společenská činnost.

Orgány svazu jsou výkonný výbor a předseda.

Výkonný výbor Svazu zdravotně postižených motoristů AČR

předseda Jiří Bergr
místopředseda Pavel Vindyš
členové Miroslav Čiháček
Pavel Misík
Gabriela Knapová

Dokumenty

Novinky