Federation Internationale de l'Automobile Fédération Internationale de Motocyclisme European Motorcycle Union Fédération Internationale des Véhicules Anciens Český olympijský výbor
AutoklubMotorsportZájmová činnostOstatní
 
 

ACC AČR

ASOCIACE CARAVAN  CLUBŮ AČR (ACC AČR) je organizační jednotkou AČR a jedná svým jménem ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění a Stanov AČR.

ACC AČR je volným sdružením klubů, registrovaných v AČR, zabývajících se činností v oblasti karavanistického hnutí.

ACC AČR je členem evropské organizace „COMITE RALLYE EUROPE“.

Předmětem a cílem činnosti ACC AČR je zejména:
- rozvoj karavanistického hnutí na území České republiky, se zvláštním zřetelem na zastupování členů karavanistického hnutí při prosazování a ochraně jejich společných zájmů a potřeb,
- spolupráce a jednání v rámci České republiky a zahraničí při řešení všech otázek týkajících se karavanistického hnutí, a to v rámci činnosti a působnosti ACC AČR,
- metodické řízení karavanistického hnutí na území ČR,
- organizování a pořádání karavanistických akcí a srazů,
- zajištění překladů důležitých mezinárodních dokumentů týkajících se karavanistického hnutí, poskytování oficiálních informací z oblasti karavanistického hnutí,
- vydávání kalendáře akcí a srazů v oblasti karavanistického hnutí,
- veřejně prospěšná činnosti v oblasti karavanistického hnutí a dalších aktivit s tím souvisejících,
- všestranné zlepšování podmínek karavanistického hnutí a jeho reprezentace na území ČR i v zahraničí,
- publikační a propagační činnost v oblasti karavanistického hnutí.

Orgány ACC AČR jsou výkonný výbor, nazývající se předsednictvo a předseda.

Předsednictvo

předseda Florián Bielák florian.bielak@seznam.cz
členové Jaroslav Mačát caravanclub@gmail.com
Vladimír Chomát aukod@tiscali.cz
Josef Donát
Alena Hájková

sekretář Alena Burianová burianova@autoklub.cz

Dokumenty