25. Dahlie Rallye v HEŘMANOVĚ MĚSTCI 2022

V Autokempinku Konopáč u Heřmanova Městce se uskutečnilo mezinárodní setkání karavanistů států V4 (ČR, Maďarsko, Slovensko a Polsko) pod názvem 25. Dahlie Rallye 2022 (DR). Akce probíhala od čtvrtka 25. do neděle 28. 8. 2022 a pro účastníky byl připraven bohatý program.

Dahlie Rallye je tradiční setkávání přátel cestování s karavanem nebo obytným autem. Na vzniku této letité akce s kořeny v Rožnově pod Radhoštěm, má zásluhy nestor caravaningu, dnes již nežijící Zbyněk Vaňura st. s manželkou, kteří vše vymysleli a dali jméno dahlie (z ang. překladu jiřinka).

Na 25. Dahlie Rallye zastupoval Asociaci caravan clubů Autoklubu ČR její předseda Vladimír Chomát (na snímku zcela vlevo)

Symbolem těchto setkání je putovní klobouk a valaška, na kterou se přidává stuha vždy posledního pořadatele DR. Po dohodě klubů z České republiky, Polska, Slovenska a Maďarska byla tato setkávání zařazena mezi významné akce pod patronací V4, tj. Visegradského seskupení. Organizace má zvoleno prezídium, jehož jednání je součástí programu každé Dahlie Rallye, volí prezidenta a viceprezidenty, hodnotí předchozí ročníky a stanovuje další postupy. Každý rok se DR pořádá v jiné zemi V 4. Garantem pořádané letošní akce v ČR v kempu KONOPÁČ v srpnových dnech r. 2022 byla Federace campingu a caravaningu České republiky pod vedením Bohumila Starého a kolektivu. Připraven byl bohatý program s autobusovými zájezdy po okolí – do hřebčína Kladruby, pivovar Pernštejn, zámek Nové Hrady, Vysoké Mýto – Muzeum českého karosářství – průvodci manželé Chválovi.

Slavnostní zahájení DR a přivítání všech účastníků a významných hostů v letním kině zakončilo divadelní představení Princ a chuďas. V dalších dnech si v připraveném programu každý účastník mohl vybrat dle svého přání vedle zájezdů také cyklovýlety po okolí, vzpomínkový večer s promítáním předchozích ročníků, fleurmarket s rukodělnými výrobky, sportovní den, opékání buřtů, ukázku práce hasičů vyproštování z auta, přednášku učitele autoškoly, taneční večer s dechovkou Pernštejnka, nebo návštěvu Staročeské pouti ve městě. Při nedělním závěrečném a dlouhém hodnocení velmi zdařilého srazu byli účastníci pozváni polskými karavanisty PZM na Evropa rallye do Krakova v květnu 2023. Závěrem byl předán symbol DR – valaška s novou stuhou a klobouk prezidentem DR panem L. Kotrasem zástupci Slovenska, kde se bude konat 26. DR ve dnech 31.8.- 3.9. 2023 v Mošovcích. Vyhodnocení: nejmladší účastník – dvouletý chlapec z Maďarska, nejstarší účastník – paní Zdena Kunčická z Ostravy – 92 let.

Sdílet