Caravan Club Pardubice slaví padesátiny

Více než 50 posádek se sjelo o víkendu 12.-14. května 2023 do kempu Marina v Týnci nad Labem. Důvodem bylo kulaté výročí založení pardubického klubu a celý víkend byl této oslavě podřízen.

V sobotu dopoledne při slavnostním zahájení přivítal všechny přítomné karavanisty a hosty předseda klubu Florián Bielak. Pardubický Caravan Club vede už 33 roků, rád zavzpomínal na historii výroby karavanů a vznik klubu. Oceněno a odměněno bylo 12 členů, kteří stáli v počátcích tohoto, po celá léta velmi početného, klubu. Nezapomnělo se krásnou kytičkou ani na manželky již nežijících karavanistů, kteří se aktivně  zasloužili o propagaci, rozvoj klubu a fungování srazů.

K významnému výročí popřáli také pozvaní hosté, Jurek Glovinski z Polska, tajemnice Asociace caravan clubů AČR Alena Buriánová a předseda Asociace Vladimír  Chomát.

K nahlédnutí byly pěkně vypracované, ručně psané kroniky, k vidění promítané filmy mapující dění na každoročních srazech. Ani zhoršené počasí nezkazilo dobrou náladu po celý víkend a bylo vše, co k oslavě patří, dobré občerstvení, tanec při živé hudbě, vzájemné sdílení vzpomínek, opékání u táboráku. Všem, kteří tento pěkný sraz zajišťovali, patří velké poděkování. Do prvního roku po padesátce nezbývá než popřát, aby pokračovalo jejich přátelství, soudržnost a setkávání na srazech ve stále hojném počtu.

 

Sdílet