Pojištění jezdců 2023

Pojištění má na starosti pojišťovací makléřská společnost PLATINUM Consulting s.r.o.

Kontakt pro hlášení a likvidaci škodní události:
Andrea Landsingerová – tel.: 725 958 684; e-mail: landsingerova@platinum.cz

Pojišťovací produkty:

Úrazové pojištění
Pojištění se sjednává pod rámcovou pojistnou smlouvou č. 1310001099 uzavřenou s Pojišťovnou VZP, a.s. s účinností od 1.1.2018.
Je určeno zejména pro držitele národních licencí. Detailní rozsah nabízeného krytí je uveden níže.

Roční cestovní pojištění
Toto pojištění se sjednává pod rámcovou pojistnou smlouvou č. 7590002365 uzavřenou s Pojišťovnou VZP, a.s. s účinností od 1.1.2018.
Je určeno zejména pro držitele mezinárodních licencí. Detailní rozsah nabízeného krytí je uveden níže.

Řešení pojistných událostí:

Oznámení škody

Oznámení o nové škodě zasílejte vždy na společnost PLATINUM Consulting s.r.o., následně zajistí nahlášení škody pojišťovně. Uveďte jim, prosím, vždy veškeré dostupné informace o události.

Řešení škodní události

Pro řádné posouzení uplatněných nároků je pojišťovně potřeba předložit příslušné podklady. Společnost PLATINUM Consulting s.r.o. vás vždy bude informovat o tom, jaké doklady jsou k řešení dané škody potřeba.

Ukončení škodní události

Po ukončení likvidace ověří společnost správnost vyplaceného plnění. O ukončení likvidace Vás PLATINUM Consulting s.r.o. bude vždy informovat.

Potřebné doklady

Konkrétní doklady se mohou podle jednotlivých typů škod lišit. Níže je uveden seznam základních dokladů, které jsou k jednotlivým druhům škod potřeba.

Cestovní a úrazové pojištění:
    1. oznámení škody
    2. doklad o pobytu v zahraničí (kopie letenek, smlouva s cestovní kanceláří apod.)
    3. doklady o lékařském ošetření – doklady o zaplacení, zpráva z hospitalizace apod.
    4. protokol policie, pokud událost řešila
    5. případné další podklady, které může pojišťovna upřesnit v průběhu řešení škody

Asistenční služby – cestovní a úrazové pojištění
Asistenční služby jsou zabezpečovány smluvním partnerem pojišťovny: AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o. Asistenční služby jsou poskytovány 24 hodin denně 7 dní v týdnu a slouží k bezprostřednímu řešení při problému v zahraničí – pomoc klientům v nouzi, usnadnění komunikace v zahraničním zdravotnickém zařízení apod.

Kontaktní údaje
Tel.: +420 272 10 10 10
SMS: +420 606 60 17 55