120 LET AUTOKLUBU ČR – 20. BŘEZEN 1904

Právě dnes byl před 120 lety založen Český klub automobilistů, jen necelý měsíc po motocyklistech, odkaz na článek ZDE. Přípravy na jeho založení probíhaly už od podzimu 1903. Ustavující valná hromada se konala 20. března 1904.

Vlevo Emil Miřička, prezident Českého klubu motocyklistů, vpravo Josef Rosenberg, prezident Českého klubu automobilistů, ve výřezu znak klubu automobilistů.

Proběhla na stejném místě jako ustavující valná hromada partnerského Českého klubu motocyklistů (ČKM), v Malém sále na Žofíně. Prvním předsedou Českého klubu automobilistů byl zvolen Josef Rosenberg. Mezi oběma kluby panovala od počátku úzká spolupráce. Svědčí o ní fakt, že prvním místopředsedou automobilového klubu byl zvolen Emil Miřička, předseda partnerského ČKM.

Od roku 1909 probíhala jednání o spojení obou klubů, rozhodla o něm valná hromada 11. dubna 1910, splynuly v Český klub automobilistů.

Ukázkou vlastenectví tehdejších členů je příhoda z roku 1912, když vídeňský autoklub žádal o roční příspěvek na zřízení pokusného ústavu v hlavním městě monarchie. Český klub nevyhověl s odůvodněním na nedostatek financí, na stejné schůzi ale jednomyslně schválil žádost České obce sokolské o finanční příspěvek na VI. Všesokolský slet v Praze.

Na počátku roku 1913 vedení klubu rozhodlo, že bude vydávat vlastní tiskový zpravodaj, v dubnu vyšlo první číslo měsíčníku Auto. Činnost ochromila první světová válka, ale v památný den 28. října 1918 se za radostného vzrušení a velkého počtu účastníků koná první členská schůze ve svobodné republice. Usnesením klub schválili věnovat na fond pro pozůstalé po československých legionářích 3000 korun, na národní půjčku Svobody bylo upsáno 20000 korun. 30. června 1919 je valnou hromadou rozhodnuta změna názvu na Československý klub automobilistů.

V roce 1920 se za účasti patrona klubu, prezidenta T. G. Masaryka, koná první poválečný autosalon, jako jediný ve střední Evropě (na snímku). 8. března 1922 je svolána mimořádná valná hromada, jediným projednávaným bodem je změna názvu na Autoklub Republiky Československé.

Sdílet