120 let Autoklubu ČR – 21. února 1904

V letošním roce si připomínáme 120. výročí založení Autoklubu České republiky. Den D nastal v neděli 21. února 1904, na desátou hodinu dopolední se do malého sálu na Žofíně schází čtyřicet zakládajících členů, aby ustavující valnou hromadou založili Český klub motocyklistů. Nechybí mezi nimi takové osobnosti pozdější klubové činnosti, jako jsou Emil Miřička, Vilém Heinz, ale také třeba továrník Václav Klement. Připomeňme, že jen o měsíc později byl založen Český klub automobilistů. Oba kluby spolupracovaly, v roce 1910 splynuly do společného Českého klubu automobilistů. V roce 1922 se pak přejmenoval na Autoklub republiky Československé.

Historie české motoristické organizace je dokonce delší než obou světových federací. Mezinárodní automobilová federace FIA byla založena v Paříži 20. června 1904 jako Association Internationale des Automobile Clubs Reconnus. Mezinárodní motocyklová federace FIM byla ustavena 21. prosince 1904 také v hlavním městě Francie. Prezidenti obou světových federací Mohammed Ben Sulayem (FIA) a Jorge Viegas (FIM) poblahopřáli členům Autoklubu ČR ke 120. výročí videozdravicemi, které byly uvedeny na nedávné XVII. Valné hromadě Autoklubu ČR.

V malém sále Paláce Žofín byl 21. února 1904 založen Český klub motocyklistů.

Vraťme se na ustavující valnou hromadu Českého klubu motocyklistů. Osmatřiceti hlasy je předsedou zvolen právník Emil Miřička. Později byl zvolen také místopředsedou partnerského klubu automobilistů, v letech 1926 – 1933 pak předsedou Autoklubu. Stál u přestavby budovy v tehdejší Lützowově, dnes v Opletalově ulici, v klubový dům. Byl to právě Emil Miřička, který se svou osobní intervencí zasloužil o to, že projekt klubového domu vypracoval věhlasný architekt Pavel Janák.

Valná hromada schválila také zápisné a roční členský příspěvek, oba činily 10 korun. Byl ustaven výbor, který od členstva dostal za úkol jednat s Českým klubem velocipedistů o poskytnutí prostor pro klubové místnosti a garáže. V debatě se hovoří o zřizování stanic klubu a možnosti slevy na benzín pro členy. Po třech hodinách jednání, které sleduje nespočet hostů, končí provoláním „Zdaru“ činnosti klubu.

S 21. únorem 1904 je spojena také první motoristická výstava, která se konala při příležitosti založení Českého klubu motocyklistů. Byla také na Žofíně, v nevelké zahradní verandě restaurace.

Výstava na Žofíně. Vedle motocyklů si návštěvníci mohli prohlédnout i pneumatiky a oděvy pro motoristy.

Na výstavu lákal návštěvníky Vilém Heinz článkem v novinách Sport a hry. Zdůraznil, že výstava se koná v centru Prahy: „Ostrov Žofínský svou polohou se výborně hodí pro podnik tohoto druhu, jsa jen několik kroků od tepny pražské, Ferdinandovy třídy (v současnosti Národní ulice). Stačí odskočiti z dopolední nedělní promenády, abyste shlédli modely, jež úzkostlivě zakrývány byly oku nepovolanému zdmi atelierů, a jež za několik neděl budou dodávati ulicím Prahy pachuti Paříže, a jež budou své řidiče rychlostí vlaků nositi po našich silnicích.“

Kdo by odolal takovému lákadlu? Ale pořadatelé byli nakonec ohromeni, od 9.00 do 18.00 hodiny si vystavených třináct motocyklů přišlo prohlédnout přes 2.500 lidí! Proud davů na Žofín neutuchl ani v době oběda, v některých momentech nebylo na výstavě k hnutí. Pokud měla výstava splnit úkol popularizace motorismu, povedl se na jedničku s hvězdičkou. Odstartovala tradici pozdějších velmi úspěšných mezinárodních výstav, které zaplňovaly celý Průmyslový palác v Praze. (Pokračování příště)

Emil Miřička (31. 1. 1866 – 13. 10. 1953), první předseda Českého klubu motocyklistů od února 1904, první místopředseda ČKA od března 1904, od března 1926 předseda Autoklubu do října 1933.

Sdílet