Výběrové řízení na prodej areálu Jinín

Autoklub České republiky vyhlašuje výběrové řízení na prodej motokrosového Areálu Jinín. Autoklub ČR prohlašuje, že se nejedná o veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku podle § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), o veřejnou zakázku podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ani o veřejný příslib dle § 2884 a násl. občanského zákoníku.

Podmínky vyhlášeného výběrového řízení ZDE

Sdílet