Morkus Morava AX Přerov

Termín:
24. 08. 2024 - 25. 08. 2024
Místo konání:
Přerov - Přerovská rokle
Pořadatel:
Auto klub Přerov-město v AČR
Dluhonská 1350/43, Přerov 750 02
E-mail: info@ak-prerov.cz , vymazal@autoklub.cz
Web: www.ak-prerov.cz/cs/
Telefon: +420 775 243 453