244. zasedání Prezidia Autoklubu ČR

Termín:
14. 11. 2017
Místo konání:
Autoklub ČR, Heinzova síň