Komise časoměřičů AČR

Předseda Oto Berka
berka@porszlin.cz
Místopředseda Miroslav Mík
Členové František Boček
Aleš Jakoubi
Stanislav Jelínek
Ladislav Just
Radomír Navrátil
Miroslav Pleticha
Josef Šimek

Novinky