Komise časoměřičů AČR

předseda: Oto Berka berka@porszlin.cz
místopředseda: Miroslav Mík  
členové: František Boček  
Aleš Jakoubi  
Ladislav Just  
Radomír Navrátil  
Miroslav Pleticha  
Josef Šimek  
Stanislav Jelínek  

Novinky