Komise časoměřičů AČR

předseda: Oto Berka berka@porszlin.cz
místopředseda: Miroslav Mík
členové: František Boček
Aleš Jakoubi
Ladislav Just
Radomír Navrátil
Miroslav Pleticha
Miroslav Dvořáček
Stanislav Jelínek

Novinky